Leiderschap: waarom, hoe, wat

Leiderschap: waarom, hoe, wat

Stel, u verkoopt een auto en geeft aan wat de eigenschappen van de auto zijn: snel, veilig. U geeft zelfs aan waarom dit belangrijk is voor uw klanten: zij zijn sneller op hun werk, ze hoeven zich geen zorgen te maken over hun veiligheid. Denkt u dat dat u het product nu verkoopt?

Klanten gaan naar bedrijven toe die hen vertelt waarom zij op aarde zijn. Tesla’s missie is om de wereldwijde transitie naar duurzame energie te versnellen. Hoe ze dat doen? Met een auto. Wat zijn de kenmerken van deze auto? Het is een elektrische auto. Daar komen klanten op af. Ze willen onderdeel van de missie zijn. Ze willen niet alleen een elektrische auto kopen, maar bijdragen aan de transitie naar duurzame energie.

Golden Circle

Simon Sinek heeft deze ‘Golden Circle’ ontdekt. Hierin staat ‘Waarom’ (Why) centraal: als je mensen mee wilt krijgen dan werkt het om te vertellen waar je warm van wordt, waarom je het doet: wat is je missie? Daarna speel je in op hoe je dat doet. En daarna pas met wat je nu te bieden hebt om je missie te bereiken.

Neocortex en limbisch brein

Er zit een biologisch principe achter: wat speelt in op de ratio van de mens. Dit is de neocortex. Dit gedeelte van het brein houdt zich bezig de rationele en analytische gedachten en taal. Hoe en waarom heeft betrekking op het limbische systeem van het brein. Dit gedeelte van het brein is verantwoordelijk voor het gevoel van mensen, zoals vertrouwen en loyaliteit. Als bedrijven focussen op het ‘Waarom’, dan spreken ze direct het gedeelte van het brein aan dat over beslissingen gaat. Daarna probeert het brein vaak via de neocortex de beslissing rationeel te maken: er worden argumenten gezocht waarom het kopen van een product of dienst zo’n goed idee is.

Leiderschap

Dit geldt niet alleen bij het verkopen van producten en diensten, maar ook voor andere boodschappen, zowel in het bedrijfsleven als in de politiek. Dit zie je bij sprekers zoals Martin Luther King: hij sprak mensen aan op hun gevoel met zijn missie: pas als iedereen gelijk is, dan is zijn missie geslaagd. Dat geldt ook voor leiders in het bedrijfsleven. Waarom werken mensen bij Apple, Google en Tesla? Waarom zijn er mensen die graag willen werken bij The Ocean Cleanup? Ze worden aangesproken door de missie van deze organisaties, welke dat ook is. Zelf heb ik veel dienstverlening aan de gezondheidszorg geleverd. Waarom wilden mensen dat ook doen? 

Waarom wilden mensen in mijn team zitten? “Wij helpen de mensen om beter te worden”, “Wij helpen om de gezondheidszorg gezond te houden.” 

Hoe we dat doen? Door kosten te besparen bij ondersteunende diensten, waardoor dat geld weer in de gezondheidszorg gestoken kan worden. 

Wat leveren we dan? Advies en begeleiding van finance, zoals een kostenreductie, herinrichting van een P&C cyclus of een doorbelastingssystematiek. 

Change Management

Ook als verandermanager, of dat nu als interim manager, kwartiermaker of consultant is, kan het focussen op de missie van het bedrijf helpen om iedereen met veranderingen mee te krijgen. Focussen op de waarden van het bedrijf (waarom), dat herhalen en te koppelen aan waar we naar toe willen als organisatie (hoe), en wat er dan nu nodig is: verandering (wat). Het vertellen van de missie en het koppelen van de waarden van het bedrijf aan de verandering hoort in de toolbox van de verandermanager.