Dienstverlening

Rollen

Soms heb je een interim manager nodig die meteen de managementverantwoordelijkheid krijgt en daarmee een verandering vanuit een managementrol kan uitvoeren. Soms is dit nodig, zeker als er op dat moment de positie voor directeur of manager vacant is.

In andere gevallen is een kwartiermaker een betere keuze, omdat er dan naast de directeur of manager die de dagdagelijkse business runt, een kwartiermaker staat voor ‘changing the business’. Een kwartiermaker staat naast de directeur of manager en stuurt het verandertraject op een programma- of projectmatige wijze aan, waarbij resources vanuit de business essentieel zijn. Een korte lijn met de directeur of manager is belangrijk.

Ook is het mogelijk om de rol van consultant in te schakelen. Hierbij wordt de directeur of manager geadviseerd en begeleid bij de implementatie. Zeker in het begin van een verandertraject kan het inschakelen van externe consultants helpen bij het verkrijgen van urgentie om te veranderen.

Interim Manager
LEES MEERInterim Manager Martijn van Dalen
Kwartiermaker
LEES MEERKwartiermaker Martijn van Dalen
Advies & Implementatie
LEES MEERConsultant Martijn van Dalen

Waarom veranderen?

Organisaties die niet veranderen staan stil. Dat kan fataal worden, kijk maar naar de ondergang van Kodak toen digitale camera’s opkwamen.

Veel organisaties zijn bezig met het verbeteren van hun producten en dienstverlening en willen daarom veranderen. Vaak speelt het hoge kostenniveau een belangrijke rol: kostenreductie is noodzakelijk en zorgt ervoor dat de gehele organisatie, of het team, moet veranderen. Ook kunnen externe ontwikkelingen zo urgent worden, dat een organisatie, business unit of afdeling wel zal moeten veranderen. Denk aan disruptieve concurrenten, nieuwe technologieën zoals artificial intelligence, nieuwe regelgeving, of aan een tekort aan goede medewerkers op de arbeidsmarkt.

Veranderen kan noodzakelijk zijn in een omgeving waarbij de urgentie hoog is, maar is ook mogelijk in een omgeving waarbij de urgentie nog laag is. Dan wordt tijdig ingegrepen om te voorkomen dat er een probleem ontstaat. Het is dan vaak wel moeilijk om draagvlak voor verandering te krijgen: immers, het gaat toch goed? Ja, nog wel. Indien de urgentie hoog is, dan is stap 1 ‘bewustzijn creëren’ gemakkelijker, maar dan kunnen de vervolgstappen moeilijk zijn: er is paniek, er is moedeloosheid, er is angst, er is gebrek aan vertrouwen en er zijn mogelijk tegenstanders die niet willen veranderen of die een andere richting op willen.

Wat is change management?

Change management, oftewel verandermanagement, is het begeleiden van een verandering (of transformatie) in de organisatie. Of dat nu om een kostenreductie, een turnaround, het revitaliseren van een business unit of een andere verandering gaat: om ervoor te zorgen dat deze verandering ook daadwerkelijk plaatsvindt en blijft hangen, is een goede begeleiding daarvan noodzakelijk.

Nu zijn hier boeken vol over geschreven. Toch blijkt uit onderzoek van o.a. McKinsey dat zo’n 75% van de verandertrajecten faalt. Dus het is essentieel om een verandertraject goed te begeleiden.

Maar hoe doe je dat nu, veranderen? Iedereen kent wel het bekende boek Change Management van John Kotter (emeritus Harvard Business School Professor) met daarin de verschillende stadia van verandering (8-Step Change Model). Maar het is ook belangrijk om deze verandering toe te passen op de juiste plaats: wat moet er veranderd worden? Gaat het om de processen, het beleid, de governance- of organisatiestructuur, de mensen, de informatievoorziening, de systemen, of een combinatie hiervan? En combinatie van weten wat en hoe te veranderen, en de verandering begeleiden zorgt voor succes. Het is in ieder geval altijd maatwerk: elke organisatie is uniek.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat Martijn voor u kan betekenen in het leiden of begeleiden van een verandering, maak dan vrijblijvend een afspraak om hierover verder te brainstormen.

[email protected]06-10999125

Rollen

Interim Manager: hierbij neemt Martijn de rol van de directeur of manager tijdelijk over.

Kwartiermaker: hierbij trekt Martijn samen met het management team het verandertraject.

Consultant (advies & implementatie): hierbij adviseert Martijn vanaf de zijlijn het management team en begeleidt hij de verandering vorm te geven en te implementeren.

CASE STUDIESOVER MARTIJNBLOG