Over Martijn

Over Martijn

Verbinder & initiator: Veranderen met draagvlak

Martijn is een verbinder en initiator. Hij houdt van complexe uitdagingen en is oplossingsgericht: een mix van conceptueel en uitvoerend. Daarom is het opzetten van een nieuwe visie en strategie én het daadwerkelijk veranderen van de huidige organisatie, of een gedeelte daarvan, naar de toekomstige organisatie ook op zijn lijf geschreven.
Martijn is mensgericht en zorgt ervoor dat veranderingen ook met draagvlak plaatsvinden. Daarvoor neemt hij niet alleen ervaring als (interim) manager mee, maar juist ook als consultant. Hij heeft veel politiek gevoelige opdrachten in een complex stakeholderveld uitgevoerd.

Martijn is daarnaast bestuurslid van de VVD in de regio Utrecht (provincie Utrecht). Hiervoor was hij gemeenteraadslid voor de VVD in de stad Utrecht en daarvoor bestuurslid van de VVD in de stad Utrecht. Klik op ‘Martijn als politicus’ voor meer informatie.

Martijn als politicusLinkedInContactCV werkervaringCV: opleiding & training
Martijn van Dalen Profile picture

Curriculum Vitae: werkervaring

Cure4 logo
Deloitte logo
NZa logo
AEGON logo

Business Line Manager Outsourcing Cure4

Martijn heeft als Business Line Manager ‘zijn business line’ verder uitgebouwd. Hij is in dienst gekomen met één belangrijke opdracht: het uitbouwen van de business line Outsourcing bij Cure4. Deze business line neemt administraties van zorginstellingen over. Hij heeft dit in vier teams ingedeeld (financiële administratie, salaris- en HR-administratie, zorgadministratie, en financial control), waarvan de eerste 3 teams een eigen teamleider hebben. Samen met de teams (uiteindelijk zo’n 30 FTE) heeft hij de business line doen groeien. Deze functie is vergelijkbaar met een interim management functie.

CASE STUDY

Management Consultant (manager) Deloitte 

Martijn is bijna 6 jaar management consultant bij Deloitte Consulting (Strategy & Operations, CFO Services) geweest. Hij heeft opdrachten uitgevoerd voor ziekenhuizen en andere zorginstellingen, de Nederlandse Spoorwegen, gemeenten, ministeries, maar ook PostNL, KPN en Achmea. Vanuit zijn functie als manager was hij veelal projectleider.

Hieronder staan opdrachten die Martijn heeft uitgevoerd. Daarnaast heeft hij diverse opdrachten voor o.a. ministeries en in de financiële sector (o.a. in Zürich) uitgevoerd.

Opdrachten Deloitte Consulting

Daarnaast was Martijn verantwoordelijk voor de value propositions Profitability en Cost Reduction. Verder ontwierp hij diverse Labs (bijv. Post Merger Integration Lab) en organiseerde hij een trainingsweek voor ruim 100 consultants uit Europa, Afrika en het Midden-Oosten (EMEA). Ook heeft hij diverse trainingen gegeven. Tot slot was hij coach en begeleidde hij junior consultants.

Opdrachten Deloitte Consulting

Hieronder staan verschillende opdrachten die Martijn heeft uitgevoerd in zijn rol als consultant (manager) voor Deloitte Consulting.

Transformatie bedrijfsvoeringsfunctie samenwerkingsverband gemeenten Regio Twente (m.b.v. Vision Transformation Lab), Case study

Transformatie bij oprichting samenwerkingsverband sociaal domein gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis (m.b.v. Vision Transformation Lab), Case study

Transformatie financiële functie PostNL (m.b.v. Finance Transformation Lab), Case study

Transformatie bij oprichting samenwerkingsverband gemeenten Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel (incl. doorbelastingsmodel)

Kwartiermaker taskforce en procesverbetering (LEAN) financiële administratie Purchase-to-Pay gemeente Rotterdam (incl. cultuurverandering), Case study

Transformatie afdeling KPN (m.b.v. Transformation Lab), Case study

Implementatie 4e hoofdmarkt (Private Sector: MKB) bij Deloitte Nederland (voor Audit, Consulting, Tax, Financial Services, Risk)

Kostenreductie topklinisch ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST): quick scan en data analytics besparingsmogelijkheden

Kostenreductie topklinisch ziekenhuis (MST): Implementatie (LEAN) procesverbetering OK (samen met medisch specialisten), Case study

Kostenreductie topklinisch ziekenhuis (MST): Implementatie cultuurverandering voor kosten klinische chemische labonderzoeken, Case study

Doorbelasting overhead NS Groep: ontwerp en implementatie doorbelastingsmodel (incl. draagvlak), mede i.v.m. mededinging (wet Markt & Overheid, Spoorwegwet)

Ontwerp en implementatie model financiële verantwoording Hoofdrailnet (nieuwe 10-jarige spoorconcessie, verantwoording van NS aan de minister, gecontroleerd door accountant) voor NS Reizigers

Start transformatie financiële functie (business control NS Groep, NS Reizigers, NS Stations, NedTrain) m.b.v. Finance Transformation Lab

Onderzoek, advies en implementatie programma-, projectmanagement en project control (NedTrain) en aanvullend Interim project controller.

Auditonderzoek naar mogelijke kruissubsidiëring NS aan Abellio en Qbuzz (namens aandeelhouder Ministerie van Financiën)

Quickscan klinisch chemisch lab (namens aandeelhouder topklinisch ziekenhuis MST)

Quickscan, verdiepend onderzoek en advies financiële functie topklinisch ziekenhuis MST (o.a. KPI dashboard, P&C cyclus, kostendoorbelasting)

Quickscan, verdiepend onderzoek en advies financiële functie zorginstelling Careyn (o.a. KPI dashboard en P&C cyclus)

Quickscan, verdiepend onderzoek, advies en implementatie financiële functie GGZ-instelling Amerpoort (o.a. KPI dashboard, P&C cyclus, begroting)

Transformatie i.v.m. mogelijke fusie 2 maatschappen na bestuurlijke fusie topklinische ziekenhuizen (Haga en Reinier de Graaf)

Opzetten programmamanagement oprichting Medisch Specialistisch Bedrijf (bij topklinisch ziekenhuis Martini)

Quickscan IT project control Achmea

Training projectmanagement en project control aan directeuren Kamer van Koophandel

CFO Lab: Begeleiding CFO/CEO’s (UMC’s, topklinische ziekenhuizen, universiteiten) bij het vaststellen van hun agenda met topprioriteiten en hoe deze te bereiken. In totaal 22 bestuurders begeleid.

CASE STUDIES

Curriculum Vitae: werkervaring

Concern Controller Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Advies aan RvB en directeuren.
Verantwoordelijk voor Control op concernniveau (incl. programmabegroting, coördinatie controllers).
Verantwoordelijk voor inkoop.
Kostenreductie intern geïnitieerd en uitgevoerd.
Diverse verbetertrajecten in de controlfunctie.

Senior Financieel Beleidsadviseur Politie Utrecht

Financieel advies aan Korpsleiding en hoofd Financiën
Verantwoordelijk voor P&C cyclus, budgeting, concern control, vertaling beleid minister naar intern.
Kostenreductie intern geïnitieerd en uitgevoerd.
Diverse verbetertrajecten in de controlfunctie.
Secretaris van nationale financiële expertgroep.
Diverse nationale verbeterprojecten (o.a. treasury).

Case study kostenreductie
Management Controller AEGON Bank

Verantwoordelijk voor management control.
Project SOX (Sarbanes-Oxley Act).
Risk management.

Curriculum Vitae: opleiding & training

STRATEGY EXECUTION
HARVARD BUSINESS SCHOOL

Strategy
Job Design Optimalization Tool (JDOT)

LEADING ORGANIZATIONS & CHANGE
MIT SLOAN SCHOOL OF MANAGEMENT

Change Management
Leadership
Harvard Change Management Simulation

BEDRIJFSKUNDIGE ECONOMIE
VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM
COMMERCIËLE ECONOMIE
HOGESCHOOL UTRECHT
ATHENEUM
MINKEMA COLLEGE WOERDEN
TRAININGEN

Management Development (Deloitte University)
Inzicht in Invloed (Bureau Zuidema)
Diverse trainingen over soft skills, consulting, leiding geven, persoonlijkheidstypes, projectmanagement (DPM, Prince 2, Agile/scrum), portfoliomanagement, finance, transformaties, strategy, leadership, marketing (o.a. customer journey), data analytics, data visualization, cost management, cost reduction, sturingsprincipes, facilitating workshops, WWFT, AVG