Broken Culture Syndrome

Broken culture syndrome

8 stappen om een broken culture syndrome waarbij er sprake is van een toxic culture, zoals grensoverschrijdend gedrag, te repareren