Trends voor 2020 en het nieuwe decennium

Trends voor 2020 en het nieuwe decennium

Robot Top 5 trends 2020 en 2030

We zijn net een nieuw decennium ingegaan. Wat gaat er de komende 10 jaar gebeuren? En welke trends zien we nu al in 2020? De top 5 trends voor 2020 en de top 5 trends voor het nieuwe decennium hebben impact op uw organisatie.

Wat gaat er in 2020 gebeuren? En wat er de komende 10 jaar gebeuren? Dat weten we natuurlijk nooit. Niemand kan de toekomst voorspellen, en dus ik ook niet. Toch zijn er een aantal trends te zien, waarvan een aantal hieronder voor 2020 en voor het komend decennium in een top 5 zijn weergegeven.

Top 5 trends voor 2020

In 2020 zullen de volgende trends naar voren komen. Wees erop voorbereid!

  1. Data driven decision making: Er wordt al een tijd gesproken over en gebruik gemaakt van Big Data. Door alle data te analyseren (i.p.v. alleen een steekproef) en daar verbanden uit te halen met behulp van Data Analytics, ontstaat er waardevolle informatie. Deze informatie kan op elk niveau gebruikt worden om te scenario’s op te stellen, opties te berekenen en uiteindelijk beslissingen te maken. We zullen niet alleen maar externe consultants met Data Analytics meer zien, maar het wordt onderdeel van ons dagelijkse besluitvormingsproces, ook in bijvoorbeeld vakgebieden als Marketing en Recruitment.
  2. Flexible workforce: krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat vaker ingehuurd gaat worden. Dat is mogelijk door de inhuur tijdelijk te laten zijn en niet permanent, waardoor inhuur (duurder) toch te betalen is. Doordat er meer ZZP’ers in uw organisatie rondlopen, zal ook de visie hoe om te gaan met deze tijdelijke medewerkers moeten veranderen: hoe houdt u hen ‘engaged’?
  3. Process excellence: Het stroomlijnen van processen en verdere automatisering is noodzakelijk vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Waar dit eerst nodig was voor het reduceren van kosten, is het nu nodig omdat er simpelweg minder (goed) personeel te vinden is. Denk hierbij niet alleen aan LEAN Six Sigma, maar ook vaak een complete cultuuromslag. En dat kost tijd, dus wacht er niet te lang mee.
  4. Sustainability: It’s time to be green. Er vindt al een shift plaats naar duurzame energie en duurzame mobiliteit. Er komen steeds meer mobility policies waarin elektrische auto’s voorrang hebben op auto’s met een brandstofmotor. Maar bedenk dat het niet alleen maar groen is: het gaat ook om andere onderwerpen op het gebied van de Global Goals (Sustainable Development Goals), zoals diversiteit en eerlijke inkoop. Ook een goede werkgever zijn hoort hierbij. Met de krapte op de arbeidsmarkt worden deze onderwerpen alleen maar belangrijker: de nieuwe generatie vindt dit belangrijk.
  5. Employee happiness: Het wordt steeds belangrijker dat medewerkers zich gelukkig voelen. Voor sommige organisaties is dat niet nieuw, en zeker niet bij de huidige krapte op de arbeidsmarkt, maar voor sommige organisaties betekent dit een omslag, vooral in het denken en doen van directeuren en managers en van de HR-afdeling. Nu spreek ik liever van Human Capital (HC) dan van Human Resources (HR), omdat dit iets zegt over hoe je over medewerkers denkt: als menselijk kapitaal of als bron van arbeid. Happiness kan je periodiek meten: daar zijn diverse online tools voor. Toch blijft het belangrijk om het menselijk contact met je medewerkers te hebben. Geef als manager geen opdrachten, maar zorg ervoor dat medewerkers zelf uitdagingen zien, problemen willen oplossen en groeien. Dat vergt een andere manier van aansturen en van de beoordelingscyclus inrichten (of opheffen).

En denk verder vooral aan (digitale) trends die direct impact hebben op de bedrijfsvoering: 1) mobile-first employee communication, 2) user reviews, 3) remote work groeit nog steeds (het is geen onderdeel van bepaalde functies meer, maar alle medewerkers verwachten het), maar medewerkers zijn niet meer dag- en nacht bereikbaar, 4) customer service met een meer persoonlijke touch, 5) story telling i.p.v. informatie verstrekken, en 6) voice recognition (incl. de verdere groei van chatbots).

Top 5 trends voor het nieuwe decennium

Op de langere termijn zijn er komend decennium vooral technologische ontwikkelingen die grote impact gaan hebben:

  1. AI: De verwachtingen op het gebied van Artificial Intelligence (AI) zijn nu heel groot, terwijl de technologische realiteit nu achterblijft. Maar dat verandert snel: dan gaat de technologische realiteit wat AI kan doen en ook daadwerkelijk doet voorbij onze verwachtingen (exponentieel snel, oftewel ‘singularity’). Computers hoeven niet meer zelf geprogrammeerd te worden, maar zij zijn zelflerend. Hierdoor gaan ook de ontwikkelkosten omlaag: het systeem leert en ontwikkelt zelf. AI zal niet de werkvloer gaan vervangen, maar bepaalde functies (zeker met veel repeterend werk) zullen wel in meer of mindere mate gaan verdwijnen (denk aan administraties, rapporteurs, controllers). Daarentegen ontstaan er ook nieuwe functies, vooral in de technologische hoek en in de hoek met persoonlijk contact met mensen.
  2. 5G: Dit gaat snel in het eerste decennium. Consumenten kunnen sneller grote bestanden op hun telefoon of tablet downloaden. Toch gaat het echt impact hebben op het bedrijfsleven: mobiele communicatie kan veel sneller en er kunnen op grote afstand direct machines aangestuurd worden (bijvoorbeeld operaties in Amsterdam uitgevoerd door een medisch specialist in New York). 5G gaat er ook voor zorgen dat de eerste stappen naar autonome voertuigen, oftewel zelfrijdende auto’s, mogelijk worden: er wordt gecommuniceerd tussen voertuigen en met ‘de weg’. Bedenk dat 5G voor uw business impact kan hebben, al is het alleen al de manier waarop uw mobiliteit gaat veranderen.
  3. Personalized products: Van op persoonlijk niveau ontwikkelde medicijnen (bijv. o.b.v. DNA) tot persoonlijk ontworpen en gemaakte kleding: producten worden meer op maat gemaakt. Door gebruik van data is het mogelijk om persoonlijke producten te onwikkelen. Data is zowel uit het eigen lichaam als uit eigen voorkeuren afkomstig. Doordat dit nu al mogelijk is en nog meer mogelijk wordt, zullen klanten hier ook om gaan vragen.
  4. 3D printing: We kennen de 3D printers van nu wel, waarmee je van plastic een leuk figuur kan printen. Maar deze technologie gaat nog veel grotere impact hebben: van het printen van huizen (of onderdelen daarvan) tot het printen van organen. Doordat 3D printing op dezelfde locatie plaatsvindt, gaat dit grote gevolgen hebben voor productie op afstand (zoals de huidige fabrieken) en de daarbij behorende distributie. Ook voor de retailbranche kan dit een grote verandering betekenen: 3D printers in de winkel, of zelfs thuis en alleen ontwerpen verkopen.
  5. Groeiende zorg: We zullen steeds meer besteden aan zorg, zowel fysiek als mentaal. We hebben er geld voor over en beschikken over innovaties om onszelf zo lang mogelijk gezond in leven te houden en zo gelukkig mogelijk te zijn. Dat betekent dat we nog meer op onze gezondheid gaan letten (preventie, monitoren, en genezen indien nodig) en ook bereid zijn om daar producten voor aan te schaffen. Kortom, dit is een groeiende markt waar veel innovaties zullen plaatsvinden.

En ook komend decennium zullen we nog meer horen van: 1) Blockchain, 2) Cyber Security, 3) Augmented Reality (via wearables), 4) Virtual Reality, niet alleen bij games, maar vooral ook bij learning (serious gaming), 5) Elektrificatie, vooral auto’s en warmte zullen verder gebruik maken van elektra in plaats van fossiele brandstoffen (ook waterstof doet z’n intrede), en tot slot 6) Robotics dat verder groeit: van een o.a. Robotic Process Automation (RPA) naar meer een fysieke robot.

Kortom, 2020 en de jaren erna worden een interessante tijd met veel ontwikkelingen. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent en blijft, en dat u de mensen in uw organisatie tijdig mee ontwikkelen.