Familiebedrijven zoeken steeds vaker CEO’s van buiten

Familiebedrijven zoeken steeds vaker CEO’s van buiten

Family Business

Als familiebedrijf is het belangrijk om naar de lange termijn te kijken. Soms betekent dat een nieuwe man of vrouw aan de top daarvoor nodig is. Er zijn een aantal redenen waarom familiebedrijven een CEO van buiten aantrekken. En wat zijn de tips voor de oprichters/DGA’s?

Familiebedrijven kenmerken zich doordat zij investeren op de termijn. Zij hebben het meeste belang bij het voortbestaan van het familiebedrijf. Dat is een belangrijk kenmerk. Overigens geldt dit voor veel DGA’s (Directeur Grootaandeelhouder), ook als het niet om een familiebedrijf gaat.

Het is belangrijk voor familiebedrijven om naar de toekomst te kijken. Dat kan dus ook betekenen dat het beter is om een externe CEO aan te trekken.

Vijf redenen waarom familiebedrijven een externe leider zoeken:

  1. Niet kunnen loslaten: oprichters/ familiebedrijfleiders geven aan dat zij het bedrijf niet los kunnen laten, en dat zij deze strijd niet met hun kinderen willen voeren. De familierelatie is belangrijker.
  2. Opvolging voldoet niet aan de eisen: oprichters/ familiebedrijfleiders geven soms aan dat hun kinderen niet aan de eisen voldoen om een bedrijf te leiden. Zij willen vaak zelf wel dat hun kinderen het stokje overnemen, maar beseffen zich soms wel degelijk dat dit niet het beste is voor het bedrijf.
  3. Nieuwe fase: familiebedrijven die hard groeien komen in een nieuwe fase waarbij een ander type leider of leiderschap nodig is. Als oprichters/ familiebedrijfleiders dit beseffen dat zij niet de juiste persoon zijn om het bedrijf in de nieuwe fase te leiden, dan is het beter om een opvolger aan het roer te zetten. En dat is vaak een externe CEO met ervaring in plaats van een van de kinderen.
  4. Geen opvolging te vinden: soms willen de kinderen hun ouders niet opvolgen. Dan hebben ze andere dromen en willen niet in het familiebedrijf werken. Dan is het voor de oprichter/ familiebedrijfleider belangrijk om opvolging buiten de deur te zoeken.
  5. Er is verandering nodig: veel oprichters/ familiebedrijfleiders die zich beseffen dat er verandering nodig is, gaan op zoek buiten de deur om het bedrijf te veranderen. Dat kan vanwege een nieuwe groeifase zijn, maar ook omdat er een kostenreductie of turnaround nodig is. Nieuwe technologieën die zorgen voor disruptie van hun huidige business komen steeds vaker voor. Tijdig veranderen is dan noodzakelijk. En dat kan soms iemand van buiten met ervaring hierin beter.

Tips

Om oprichters/ familiebedrijfleiders of DGA’s te helpen geef ik een aantal tips mee:

  1. Objectieve analyse: zorg ervoor dat je objectief naar je eigen bedrijf kan aankijken. Dat klinkt logisch, maar het gebeurt niet altijd. Soms is een nieuwe visie en een nieuwe strategie nodig, en iemand van buiten kan deze soms beter bedenken. Maak er gebruik van en laat minimaal een SWOT-analyse maken.
  2. Loslaten: of een oprichter/ familiebedrijfleider nu de leiding overdraagt aan zijn/haar kinderen of aan een CEO van buiten, loslaten is belangrijk. De opvolger heeft vrijheid nodig om nieuwe plannen te maken en het bedrijf een nieuwe toekomst in te sturen. Dat is het beste voor het bedrijf.
  3. Familiebanden zijn belangrijker: ook dit klinkt logisch, maar zorg ervoor dat familiebanden goed blijven. Dit kan er toe leiden dat kinderen niet de beste opvolgers zijn, maar indien kinderen hun ouders wel opvolgen, dan wordt loslaten nog belangrijker. Zorg ervoor dat het kerstdiner gezellig blijft en bedenk dat je niet alleen je bedrijf nalaat, maar dat je ook familie van elkaar bent.
  4. Zoek hulp: als het nodig is om externe hulp erbij te halen, dan is het verstandig om dat ook te doen. Externe hulp kan het bedrijf objectief en onafhankelijk bekijken en de oprichter/ familiebedrijfleider adviseren wat te doen. Voor het bedrijf is dit het beste.
  5. Loslaten is niet weg zijn: belangrijk om te onthouden is dat het loslaten, en niet meer bepalend in de koers van het bedrijf zijn, niet betekent dat je nooit meer bij je eigen bedrijf mag komen. Soms is het gezicht van de oprichter/ familiebedrijfleider zo bepalend bij klanten en andere stakeholders, dat het goed is om deze rol te behouden. Dat betekent een meer PR-achtige rol. Zorg er wel voor dat deze rol de opvolger niet in de weg staat.