Harvard Change Management Simulation

Harvard Change Management Simulation

Harvard Change Management Simulation Martijn van Dalen

Tijdens de opleiding Leading Organizations & Change van MIT Sloan School of Management heb ik aan het einde een verandermanagement simulatie van Harvard mogen doen. Hoe ziet dat eruit?

Op zich logisch dat MIT samenwerkt met Harvard, zeker de Business School. Deze 2 universiteiten liggen 2 metrohaltes van elkaar verwijderd in het Amerikaanse Cambridge, aan de Noordzijde van Boston. Dus de vele cases en artikelen waren ook vaak afkomstig van Harvard.

De Change Management Simulation Tool is interessant! Deze is speciaal ontwikkeld om verandermanagers te trainen in welke maatregelen nu effectief zijn, en (nog belangrijker) welke maatregelen je wanneer of welke wijze inzet.

Er waren 4 scenario’s: 1) de rol als CEO in een laag urgentie situatie, 2) de rol als CEO in een hoog urgente situatie, 3) de rol als innovation director (C-2) in een hoog urgente situatie en 4) de rol als innovation director (C-2) in een laag urgente situatie. Deze laatste was de moeilijkste positie volgens de MIT-docent, omdat de innovation director minder formele macht dan de CEO had en omdat het moeilijker is om gevoel van urgentie te creëren. Deze laatste rol had ik in de simulatie.

Bij de simulatie kon ik als verandermanager uit de change management tool box kiezen wat ik wilde inzetten, en bij wie. Belangrijk hierbij was om de ‘credibility’ in het oog te houden. Met een lage credibility werken sommige maatregelen nauwelijks.

Tijdens de simulatie was was het doel om iedereen mee te krijgen. Stap 1 was bewustzijn creëren, stap 2 was interesse creëren, stap 3 ervoor zorgen dat mensen bereid waren tot uit proberen, en stap 4 was het creëren van ‘adopters’.

Lessons learned

Afhankelijk van de fase (mobilize, move, sustain) kon de juiste tool worden ingezet. Zo heb ik sommige acties uitgevoerd om eerst mijn credibility te verhogen, zodat ik daarna met meer impact een andere actie kon uitvoeren, waaronder het koppelen van de verandering aan de waarden van de organisatie.

Harvard Change Management Simulation Martijn van Dalen Consultancy
Resultaat Harvard Change Management Simulation

Vooral het creëren van een coalitie van medestanders heeft geholpen om iedereen binnen de afgesproken tijd ‘adopter’ te laten worden, ook de tegenstanders. Ook het inzetten van medestanders die meer invloed op tegenstanders hadden, heeft geholpen. Het kennen van de groep en de onderlinge dynamiek is belangrijk.

In het begin veel mensen persoonlijk spreken, en daarna pas mail en townhall meetings inzetten, heeft er ook voor gezorgd dat deze laatste effectief waren. Hierdoor steeg het gevoel van urgentie bij de grootste groep.

Wat niet werkt: tegenstanders confronteren in de beginfase, en zeker niet als je credibility laag is. Het werkt beter om hen pas later te betrekken en proberen te overtuigen, maar nog beter als ze om zich heen zien dat anderen voorstander zijn en dat de verandering ook werkt.

Kortom, deze Change Management Simulation is interessant en helpt een verandermanager bij het inzichtelijk krijgen welke tool hij wanneer bij wie kan inzetten en wat de impact daarvan is.