Martijn als politicus

Interim Management & Consultancy

Martijn als politicus

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 is Martijn gekozen volksvertegenwoordiger in de stad Utrecht namens de VVD. In deze rol stelt hij kaders en controleert hij het College van Burgemeester en Wethouders.
Als raadslid heeft Martijn de volgende onderwerpen in portefeuille:
– Economie (incl. innovatie en markten & havens)
– Ruimtelijke Ordening Oostzijde van Utrecht (en bedrijventerrein Lage Weide aan de Westzijde en incl. Utrecht Science Park en de Binnenstad)
– Duurzaamheid (incl. circulaire economie, emissieloos vervoer en milieu)
– Regionale samenwerking
– Participatie en wijkgericht werken

Hiervoor was Martijn 5 jaar bestuurslid (o.a. vicevoorzitter). Ook is hij 6 jaar campagneleider geweest en heeft hij daarin teams van vrijwillgers geleid.
Martijn neemt de vaardigheden vanuit de politiek mee bij het veranderen van organisaties. Wil je specifiek meer weten over zijn werk als raadslid, dan kan je mailen naar martijn.van.dalen@raad.utrecht.nl of kijken op zijn Twitter, Facebook of Instagram accounts. Afspraken lopen altijd via het secretariaat: VVD@raad.utrecht.nl.