Kwartiermaker

Martijn als kwartiermaker

De rol van kwartiermaker is naast de bestaande organisatie. Terwijl het huidige management haar handen vrij kan houden voor ‘running the business’, kan Martijn als kwartiermaker zich focussen op ‘changing the business’.

Hierbij zal vanuit het management commitment en vanuit de organisatie/team kennis en capaciteit essentieel zijn om succesvol te veranderen. Als kwartiermaker zal Martijn ook een motiverende en inspirerende rol spelen.

Net als bij de rol van interim manager zal Martijn beginnen met het creëren van gevoel van urgentie van de knelpunten door eerst een analyse hiervan de maken. Deze bespreekt hij ook met het team en relevante stakeholders. Het doel is een gezamenlijk beeld van huidige situatie en bewustzijn van de uitdagingen te creëren. In deze fase zal Martijn ook inventariseren welke mede- en tegenstanders van de veranderopgave er zijn en welke oplossingsrichtingen zij zien.

Organogram Kwartiermaker

Als er een eenduidige beeld is over de huidige situatie, dan is het belangrijk om gezamenlijk te kijken naar de toekomst: hoe ziet deze eruit? Waar wil de organisatie of het team naar toe? En wat vinden stakeholders daarvan? Dat betekent de persoonlijke beelden herkennen, maar uiteindelijk ook gezamenlijk een visie opstellen. Hierbij kijkt Martijn expliciet naar beleid, processen, organisatie, mensen, systemen en de informatiestroom.

Bij een verandering is draagvlak belangrijk. Of dat nu gaat om een kostenreductie, het voorkomen van boze klanten, een cultuurverandering of inspringen op technologische ontwikkelingen. Martijn begint dan ook bij het eigen team of de eigen organisatie: daar draagvlak organiseren. Medestanders krijgen is essentieel om de verandering te laten slagen. Lees hierover meer bij de case studies en blogs.

CASE STUDIESBLOG

Als er inzicht is in de huidige situatie en overeenstemming over welke knelpunten er nu zijn, en als er een gedragen toekomstvisie ligt, dan kan worden gekeken hoe de organisatie haar plannen opstelt om van de huidige naar de gewenste situatie te komen. Bij deze roadmap worden verbeterinitiatieven opgesteld, met medewerkers uit de organisatie als eigenaren, rekening houdend met de tijd die zij aan hun dagdagelijkse werk kwijt zijn. Hierbij is samenwerking met het management essentieel. Door verbeterinitiatieven door (teams van) medewerkers zelf uit te laten voeren, ontstaat er ook draagvlak en energie om met concrete oplossingen te willen komen.

Hierin neemt Martijn als kwartiermaker ook de rol van programmamanager aan, waarbij de eigenaren van verbeterinitiatieven als projectleiders fungeren. Martijn zal een meer uitvoerende rol op zich nemen vergeleken met de rol als interim manager. Hij zal projectleiders ook coachen. Overigens neemt Martijn ook kennis van o.a. de financiële functie, de HR-functie en overige bedrijfsondersteunende functies mee. Ook ondersteunt hij het proces om te komen tot een visie en strategie voor de gehele organisatie.

Als kwartiermaker zal Martijn ook de verbeterinitiatieven monitoren en zal hij hiermee met opdrachtgever en/of management overleggen over de status. Hij zal ook zorgdragen voor borging in de organisatie. Het doel is dat uiteindelijk de verbeterinitiatieven worden geborgd in ‘running the business’. In sommige gevallen betekent dat de organisatie- en governancestructuur worden aangepast en in andere gevallen betekent dat nieuw beleid en herontworpen (en geautomatiseerde) processen geborgd zullen worden. Het totaal aan verbeterinitiatieven zal ook aan de business worden overgedragen.

INTERIM MANAGERCONSULTANTContact