Interim Manager

Martijn als Interim Manager

Als Interim manager met een veranderopdracht leidt Martijn de organisatie, business unit of afdeling. Hij neemt hierin tijdelijk alle personele verantwoordelijkheden die bij de managementpositie behoren over. Hij zal dan ook lid zijn van het MT (indien gewenst).

Afhankelijk van de veranderopdracht die Martijn van zijn opdrachtgever meekrijgt, zal hij altijd eerst een analyse van de organisatie of afdeling maken. Deze bespreekt hij ook met het team en relevante stakeholders. Het doel is een gezamenlijk beeld van huidige situatie en bewustzijn van de uitdagingen te creëren. In deze fase zal Martijn ook inventariseren welke mede- en tegenstanders van de veranderopgave er zijn en welke oplossingsrichtingen zij zien.

Organogram Interim Manager

Als er een eenduidige beeld is over de huidige situatie, dan is het belangrijk om gezamenlijk te kijken naar de toekomst: hoe ziet deze eruit? Waar wil de organisatie of het team naar toe? En wat vinden stakeholders daarvan? Dat betekent de persoonlijke beelden herkennen, maar uiteindelijk ook gezamenlijk een visie opstellen. Hierbij kijkt Martijn expliciet naar beleid, processen, organisatie, mensen, systemen en de informatiestroom.

Bij een verandering is draagvlak belangrijk. Of dat nu gaat om een kostenreductie, het voorkomen van boze klanten, een cultuurverandering of inspringen op technologische ontwikkelingen. Martijn begint dan ook bij het eigen team of de eigen organisatie: daar draagvlak organiseren. Medestanders krijgen is essentieel om de verandering te laten slagen.

Als er inzicht is in de huidige situatie en overeenstemming over welke knelpunten er nu zijn, en als er een gedragen toekomstvisie ligt, dan kan worden gekeken hoe de organisatie haar plannen opstelt om van de huidige naar de gewenste situatie te komen. Bij deze roadmap worden verbeterinitiatieven opgesteld, met medewerkers uit de organisatie als eigenaren, rekening houdend met de tijd die zij aan hun dagdagelijkse werk kwijt zijn. Door verbeterinitiatieven door (teams van) medewerkers zelf uit te laten voeren, ontstaat er ook draagvlak en energie om met concrete oplossingen te willen komen.

Hierin neemt Martijn als interim manager ook de rol van programmamanager aan, waarbij de eigenaren van verbeterinitiatieven als projectleiders fungeren. Overigens neemt Martijn ook kennis van o.a. de financiële functie, de HR-functie en overige bedrijfsondersteunende functies mee. Ook ondersteunt hij het proces om te komen tot een visie en strategie voor de gehele organisatie.

Het monitoren van de verbeterinitiatieven en het borgen van de verbeterinitiatieven zijn essentieel. Dat betekent soms een nieuwe organisatie- en governancestructuur, een nieuwe wijze van beoordelen (HR-cyclus), en het borgen van herontworpen (en geautomatiseerde) processen. Daarna is het ook tijd om de nieuwe organisatie over te dragen aan de opvolger. De rol van interim manager is altijd tijdelijk en erop gericht om de organisatie, afdeling en/of het team te verbeteren.

KWARTIERMAKERCONSULTANTContact