Consultant: advies & implementatie

Martijn als consultant

In de adviesrol zal Martijn het management ondersteunen en begeleiden in het identificeren van knelpunten, en het bewustzijn hiervan creëren. De verantwoordelijkheid en besluitvorming ligt bij het management. Martijn adviseert en begeleidt.

Om een goede start te maken is draagvlak belangrijk. Dat wordt verkregen door een gezamenlijk beeld van de huidige situatie en knelpunten te krijgen. Hiervoor kan Martijn versnellers inzetten, zoals een Transformation Lab. Het doel hiervan is met de kernspelers, zowel uit het team als de belangrijke stakeholders, overeenstemming te krijgen van hoe de organisatie er nu uit ziet, wat de knelpunten zijn, en waar de organisatie naar toe wil. Martijn begeleidt dit Lab en zorgt ervoor dat gezamenlijke uitkomsten, al dan niet met van tevoren verkregen input van het management, worden gedragen. Dat is ook de kunst van een verandermanager: hoe zorg je ervoor dat knelpunten in de huidige situatie en een beeld van de toekomstige, gewenste organisatie door het hele team of de hele organisatie wordt gedragen?

Organogram Consultant

Martijn zal bij een analyse en advies van de huidige situatie en toekomstige visie onderscheid maken tussen beleid, processen, organisatie(structuur), mensen, systemen en informatiestromen. De reden hiervoor is elk knelpunt zijn eigen oplossing kent, en dat is maatwerk.

Tijdens het Transformation Lab wordt ook een eerste start gemaakt welke concrete oplossingsrichtingen er zijn. Deze vormen de basis voor verbeterinitiatieven, welke in samenhang in een roadmap met deadlines en eigenaren worden opgesteld.

Tijdspad:
1. Quickscan huidige situatie
2. Transformation Lab
3. Uitwerken resultaten Transformation Lab
4. Uitwerken verbeterinitiatieven in integrale roadmap
5. Oplevering adviesrapport.

Implementatie

Indien begeleiding van de implementatie nodig wordt geacht dan kan Martijn deze begeleiden. Dat kan uiteraard als kwartiermaker, maar ook als begeleidend adviseur. Hierbij kan gekozen worden voor een eigen programmamanager of projectleider. Naast begeleiding van de veranderopgave zal Martijn ook zijn inhoudelijke (bedrijfskundige) kennis inzetten. Hij helpt mee met het zorgen voor draagvlak, eventueel ook bij stakeholders.

Afhankelijk van de opdracht kan Martijn ook het vormen en bouwen van een team begeleiden. Eventueel kan gebruik worden gemaakt van methodes als Insights Discovery profielen of MBTI profielen.

Het borgen van de veranderingen in beleid, processen en procedures is essentieel: hiermee wordt het geïnstitutionaliseerd (zoals in performance management). Het borgen van de veranderingen in de cultuur zal in deze fase ook plaatsvinden met een advies over hoe ervoor te zorgen dat dit blijvend is (ook als Martijn als consultant weer weg is).

INTERIM MANAGERKWARTIERMAKERContact